fbpx

DXV

Veel dames die (nog) niet rugbyen denken dat ze vanwege hun postuur niet geschikt zijn voor deze sport. Ze zouden te dik, te dun, te klein of juist te lang zijn. Het mooie aan rugby is dat het juist een sport is voor elk figuur en lichaamsgrootte. Op het veld heeft elke dame een eigen taak en iedereen is nodig om uiteindelijk de ovale rugbybal naar de overkant te brengen om die try te drukken. De enorme diversiteit en dynamiek van rugby maken het een sport waarvan je niet snel genoeg krijgt! Van al jaren meedraaiende langstudeerders, verdwaalde oud-internationals, tot dames die dit jaar hun rugbycarrière zijn gestart met de Jonghe Hondencursus, iedereen kan en mag een balletje gooien in het groen-geel.  

Rugby betekent voor ons vooral twee keer per week met vrienden trainen en in het weekend samen het land doorcrossen. Rugby is sportiviteit en verbondenheid. We zweten samen, we winnen samen en we hebben elkaar nodig. Maar rugby is meer dan sport! 

De kenmerkende rugbycultuur houden wij uiteraard in stand door na de wedstrijd samen met de tegesnstander nog een biertje te doen, al dan niet in creatieve outfits. Wie wil kan voor de training met teamgenootjes avondeten en na de training bier of warme chocomel drinken in het sportcafé, wat bovendien vaak wordt voortgezet in onze stamkroeg Twee Keer Bellen. Daarnaast organiseren we teamuitjes, borrels, en gaan we samen naar toernooien en op tour naar het buitenland. 

Dit alles zorgt ervoor dat we een hecht team zijn waar iedereen een plek heeft. „Deze dames zijn niet gewoon je teamgenoten, maar worden je maten”, aldus Rosan. Of zoals Marjo het zei: “Het team betekent veel voor me, het is als een familie voor me. Ik kan er helemaal mezelf zijn en voel me er geaccepteerd, gewaardeerd en veilig.” 

Sinds 1979 heeft NSRV Obelix een damesteam. De eerste drie decennia hebben de Obelix dames in de competitie ges

peeld in clusterteams met Wageningen, Doetinchem en Bemmel. In seizoen 2012-2013 waren we op volle kracht om als het eerste volledige Obelix damesteam mee te draaien in de eerste klasse van Rugby Nederland. Helaas zijn in de afgelopen jaren onze aantallen wat teruggelopen, waardoor we in seizoen ‘20-‘21 en ‘21-‘22 geclusterd hebben met achtereenvolgens RC Wageningen en de Wapsen (onze burgervrienden uit Nijmegen). Komend seizoen (‘22-‘23) zal je ons samen zien shinen met de dames van de Pigs (Arnhem) en de Scrumboks (Tiel). 

Dus kom je een keer meetrainen en/of een biertje (of twee) met ons drinken? Wij kijken ernaar uit!

Whether you’re tall, short, thin or less thin, everyone can play rugby! Each posture has its own place on the field and its own job to make sure we make that try together! This makes rugby a very diverse and dynamic game. Our team consists of long-studying veterans and wandering old-internationals, but also ladies who joined fresh from the ‘young dogs’ beginners course; everyone can join us in our famous green and yellow jerseys. 

Rugby is mostly about training twice a week with your friends and on Sundays crossing the country to play other teams. We sweat together, win together and need each other. But rugby is more than sports alone!

Rugby culture is a very important aspect of our team, which we uphold by having beers in the third half with our opponents, sometimes in creative outfits. There are always girls who want to join for dinner before training, and afterwards we have a shower and a beer or a hot chocolate. This often leads to spontaneous nights out in our favourite pub Twee Keer Bellen. Besides rugby we organise team trips, borrels and visit tournaments and take a tour abroad. This all makes us a very close-knit team where everyone can find their place. 

Since 1979, Obelix has had a ladies team. In the early years, there were not enough ladies in Nijmegen to fill a 15s team, so we joined forces with Wageningen, Doetinchem and Bemmel. In September 2012 there were finally enough girls to start our first full-Obelix team, playing in the ‘first division’ of the Dutch rugby union. Unfortunately our numbers have decreased in recent years, causing us to cluster again, first with Wageningen in ’20-’21 and later with our ‘civilian’ neighbours of the Wasps in ’21-’22. Upcoming season, you’ll see us shine on the field alongside ladies from the Pigs (Arnhem) and the Scrumboks (Tiel). 

Feel free to join for a practice and/or a beer, we’d love to meet you! 

TC:

  • Rosan Witmond (captain)
  • Maaike Campbell (captain)
  • Leonie Dangremond (manager)
  • Iris Intveld (manager)